Project name:

IKAfood dự án trồng rau an toàn

Project description:

IKAfood với dự án chuỗi rau an toàn, xây dựng quy trình trồng rau an toàn từ trang trại đến hệ thống cửa hàng phục vụ người tiêu dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *